Vores rådgivning

CORT Boligadvokater er specialiseret indenfor fast ejendom, og du kan få juridisk hjælp og rådgivning til bl.a. køb af ejerlejlighed, andelsbolig, villa-lejlighed, hus og sommerhus.

Hos CORT Boligadvokater får du en seriøs rådgivning, grundig gennemgang og professionel håndtering af alt materiale fra start til slut til en fast pris.

Vores ydelser omfatter samtlige nødvendige advokatydelser i forbindelse med ejendomshandlen, herunder juridisk gennemgang af købsaftale og andre relevante dokumenter, vilkårsforhandling, forsikring mv., udarbejdelse af godkendelsesskrivelse og skøde, tinglysning af dokumenter, udarbejdelse af refusionsopgørelse og færdigekspedition af ejendomshandlen i øvrigt.


Faste priser indenfor ejendomshandel
Vores priser pr. 1. januar 2021 er følgende (inkl. moms):
 

Ejerlejlighed kr. 8.500
Projektlejlighed kr. 8.500
Andelslejlighed kr. 7.500
Enfamilieshus/villalejlighed kr. 9.500
Sommerhus kr. 9.500
   
 
Generelt om vores priser
Det er en del af et godt samarbejde, at der er gennemsigtighed i, hvordan prisen for advokatydelsen gøres op. Sager og klienter er forskellige, og derfor kan der være behov for, at der anvendes forskellige prismodeller. Vi tilbyder vores klienter, at de har fuld indsigt i, hvordan honoraret gøres op. Vi tilbyder også, at der kan anvendes forskellige prismodeller.
 
Hvis der ikke er aftalt nogen prismodel, opgøres honoraret i henhold til vores sædvanlige forretningsbetingelser, hvor der lægges vægt på:
  • det anvendte tidsforbrug
  • anvendt specialistkompetence
  • sagens kompleksitet
  • om arbejdet er udført under betydeligt tidspres eller uden for normal arbejdstid
  • den vigtighed, som opdraget repræsenterer for klienten
  • det ansvar, der er forbundet med opdraget og det opnåede resultat
Vi registrerer løbende det tidsforbrug vi anvender på løsningen af sagerne, og klienten kan til enhver tid få oplyst, hvor meget tid der er brugt på sagen, samt et overslag over honoraret.
Vi indgår altid gerne i en dialog med vores klienter om at anvende andre prismodeller.
De prismodeller, vi oftest anvender, er følgende:

Anvendt tidsforbrug
Afregnes sagen efter anvendt tidsforbrug, opgøres honoraret udelukkende på grundlag af den tid, der er anvendt på sagen baseret på de timetakster, som er fastsat for de jurister, som indgår i sagsbehandlingen. Vi har forskellige timetakster, som er afpasset efter, hvor meget anciennitet og specialviden den enkelte jurist har.
I visse sager kan vi også operere med såkaldte blended rates, hvor der anvendes en fast timesats uanset hvilken jurist, som leverer rådgivningen.
Vi tilstræber altid, at der ikke anvendes mere tid på sagen, end det er nødvendigt, og at de jurister, som knyttes til sagen, har en passende anciennitet, således at der er god sammenhæng mellem honorarets størrelse og den leverede ydelse. Selvom en sag afregnes efter anvendt tidsforbrug, kan klienten altid bede om at få et overslag over det forventede honorar for sagens behandling.

Fast pris
Anvendes denne prismodel, giver vi en fast pris på den rådgivningsydelse, vi skal levere. Prisen vil være baseret på nogle på forhånd fastsatte, specifikke forudsætninger, således at både vi og klienten er klar over, hvad det er for en ydelse, der skal leveres til den aftalte pris. Fastpris-modellen forudsætter, at opgavens omfang på forhånd kan fastsættes.

Kombination af medgået tid og fast pris
Hvis omfanget af en del af rådgivningsydelsen på forhånd kan fastlægges, mens en anden del ikke kan, kan prismodellerne kombineres. Det betyder, at der aftales en fast pris på den del af ydelsen, hvor omfanget på forhånd kan fastlægges, mens der arbejdes efter medgået tidsforbrug på den resterende del af ydelsen